#دستورات گیت

git init

راه‌اندازی مخزن گیتی جدید. تا قبل از اینکه این دستور را داخل یک پوشه یا مخزن وارد کنید، این فقط یک پوشه‌ ساده است. فقط بعد از اینکه این دستور را وارد کنید بقیه دستورات گیت اجرا می‌شوند.

git config

مخففی برای configure، این بیشتر زمانی کاربرد دارد که برای اولین بار مشغول راه‌اندازی و تنظیم گیت هستید.

git help

این دستور را در خط فرمان تایپ کنید و ۲۱دستور متداول گیت را فراخوانی کنید. همچنین می‌توانید خاص‌تر عمل کنید و git help init را تایپ کنید، یا اصطلاح دیگری را تا بفهمید چطوری آن دستور خاص استفاده و تنظیم می‌شود.

git status

وضعیت مخزن خود را بررسی کنید. ببینید چه فایل‌هایی داخل آن هستند. چه تغییراتی نیازمند Commit شدن هستند و همچنین هم‌اکنون توی چه شاخه‌ای مشغول کار هستید.

git add

این دستور فایلی را به مخزن شما اضافه نخواهد کرد. در عوض، گیت را از وجود فایل‌های جدید خبردار می‌کند. بعد از اینکه فایل‌ها را add کردید، آن‌ها به “اسنپ‌شات‌های”مخزنتان اضافه خواهند شد.

git commit

مهم‌ترین دستور گیت. بعد از اینکه تغییرات مختلفی را اعمال کردید، این دستور را برای گرفتن یک اسنپ‌شات از مخزن وارد می‌کنید. معمولا به این شکل استفاده می‌شود:

git commit -m "Message "

-mتعیین می‌کند که قسمت بعدی دستور به عنوان پیام در نظر گرفته شود.

git branch

این دستور به شما اجازه ساختن یک شاخه جدید را می‌دهد تا Commitها، تغییرات و اضافات فایل‌های مختص خودتان داشته باشید. عنوان شما بعد از دستور می‌آید. اگر می‌خواهید شاخه جدید به نام elham باشد از این دستور استفاده کنید:

git branch elham

git checkout

به شما اجازه می‌دهد که محتوای یک شاخه را که داخل آن نیستید، وارسی کنید. از این دستور به این شکل استفاده می‌کنیم:

git checkout branchName

git merge

زمانی‌که کارتان با یک شاخه تموم شد، می‌توانید تغییراتتان را به شاخه master منتقل کنید. تا برای همه همکارانتان قابل دسترسی باشد.

git merge elham

همه تغییراتی که شما در شاخه‌ خود انجام داده‌اید را گرفته و به شاخه‌ master اضافه می‌کند.

git push

اگر روی کامپیوتر شخصی‌ خودتان کار می‌کنید و می‌خواهیدcommit هایتان روی گیت‌هاب در دسترس باشه، تغییراتتان را با این دستور به روی گیت‌هاب هُل می‌دهید.

git pull

اگر روی کامپیوتر شخصی خودتان کار می‌کنید و جدید‌ترین نسخه‌ی مخزنتان را برای کار کردن می‌خواهید، آخرین نسخه را با این دستور از گیت‌هاب به روی کامپیوتر خودتان می‌کشید.