عماد ساعدی در یک زندگی، توسعه دهنده کسب و کار است و در زندگی دیگرش، پیانیست و آهنگساز. او عاشق نوشتن است و با سایت‌ها و مجلاتی از جمله دیجیاتو و ماهنامه پیوست همکاری می‌کند.