ایات مهدوی سوره هود

ایات مهدوی سوره هود

حضرت حجت(ع) را به این دلیل«بقیه الله» می نامیم

«بقیه الله» در آیه ۸۶ سوره مبارکه هود به معنای درآمد و سودی است که از یک سرمایه حلال و خداپسندانه برای انسان باقی می ماند و صد درصد حلال است. اما در روایات این لفظ به مواردی دیگری نیز اطلاق می شود.

«بَقِیَّتُ اللَّهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنینَ وَ ما أَنَا عَلَیْکُمْ بِحَفیظٍ ؛ آنچه خداوند برایتان باقی می گذارد برای شما بهتر است اگر ایمان دارید و من بر شما گمارده و نگهبان نیستم تا مواظب ایمان و عمل و متصدی پاداش و کیفر شما باشم.»(هود/ ۸۶)

«بقیه الله» در این آیه به معنای درآمد و سودی است که از یک سرمایه حلال و خداپسندانه برای انسان باقی می ماند و صد درصد حلال است. اما در روایات به هر وجود مبارکی که به اراده خداوند برای بشریت باقی می ماند، «بقیه الله» گفته می شود؛ از جمله سربازان مومنی که پیروزمندانه از جبهه جنگ برمی گردند؛ زیرا به اراده الهی باقی مانده اند.

به امام عصر (ع)نیز «بقیه الله» می گویند؛ چون آن وجود شریف به خواست خداوند برای هدایت مردم ذخیره شده است. البته به سایر معصومین (ع) نیز لقب «بقیه الله» داده شده است. (۱)

«قائم چون ظاهر شود، تکیه به خانه کعبه زند و سصد وسیزده مرد گرد او فراهم شوند. اول سخنش این آیه باشد «بَقیّّه َاللهِ خَیرٌ لَکُم إن کُنتُم مُومِنِینَ» سپس گوید من بقیه الله و حجت خدا و خلیفه او بر شما هستم، هیچ مومنی نباشد مگر آن که به این لفظ او را سلام دهد: السلام علیک یا بقیه الله فی ارضه. (۲)

پی نوشت ها:

ایات مهدویت در قران

۱. کنزالدقائق، ج۶، ص۲۲۶

۲. کمال الدین و تمام النعمه، ج ۱، ص ۳۳۱

پرتوی از آیه های مهدوی

حجت الاسلام قرائتی