۱۸ ماهگی دنگی‌پال و ناگفته ها...

تیم دنگی‌پال
تیم دنگی‌پال


دنگی‌پال با راه حلی برای تسهیل روند پرداخت های اشتراکی (دنگی) شروع شد. هرچند ساده به این راه حل فکر می‌کردیم درگیر پیچ و خم های بیشتر حوزه فناوری مالی می‌شدیم. نمایشگاه تراکنش ۱۳۹۶ و ارائه اولین محصول دنگی‌پال به بازدیدکنندگان... اولین ارائه (Pitch) دنگی‌پال و خنده‌دار ترین آن هم در همین نمایشگاه بود. رقبایی را یادم هست که دیگر ازشان خبری نیست. شاید بخاطر عدم ثبات اقتصادی، شاید خستگی از مشکلاتی که در این حوزه وجود داشت(و دارد) و شاید... هر چیزی باعث این بی‌خبری باشد!

حدود آذر و دی ماه ۱۳۹۶ بعد از دوره پیش شتابدهی شتابدهنده سریر و ورود به دوره شتابدهی، دنگی‌پال به فکر تغییر افتاد. اصل تغییرات و چرخش دنگی‌پال به دلیل شکست در مدل های درآمدی بود که تیم را راضی نمی‌کرد. با تغییر مدل درآمدی شروع کردیم و بعد از حدود ۵ ماه محصول دنگی‌پال هم تغییر کرد. مشتریان تغییر کردنند. کانال های ارتباطی با مشتری شفاف شدند و یادگرفتیم چگونه برای دنگی‌پال هزینه (خرج) کنیم.

همچنان در مدل درآمدی مشکل داشتیم... پول واقعی درنمی‌آمد! تغییر در نوع پذیرنده و ایجاد ارزش برای پذیرنده‌‌ها که در واقع مشتریان دنگی‌پال بودند کلید خورد. در نتیجه دنگی‌پال به طور کلی Pivot کرد.

دغدغه‌هایی از قبیل جلسات سرمایه‌گذاری دور بعد به تیم اضافه شد. جلساتی که بیشتر یادگرفتیم که در این اکوسیستم چه کسانی واقعا سرمایه‌گذار هستند و چه کسانی ادای سرمایه‌گذار‌ها را در می‌آورند. از "نه" شنیدن خسته نشدیم... بیان‌مان را درست کردیم، یاد گرفتیم دنگی‌پالی را که باور داریم، چگونه تشریحش کنیم.

از تغییر نترسیدیم و نمی‌ترسیم،‌ تیم ما برای هر تغییری همیشه آماده بوده و هست. از دل جلسات سرمایه‌گذاری یادگرفتیم فقط به دنبال پول نباید بود. شریک استراتژیک الویت جذب سرمایه دنگی‌پال شد.

رقبا پیشرفت می‌کنند و ما لذت می‌بریم که این بازار از حالت سنتی خارج شده. ارزش افزوده برای پذیرنده ها برگ برنده ماست. دنگی‌پال با نشاط تر از همیشه به فکر گرفتن سهم بازاری بیشتر است.

یک سال و نیم از شروع به کار دنگی‌پال گذشت. خانواده دنگی‌پال ۸ نفره شد. امروز با تمام پیچ و خم هایی که گذراندیم و همچنان در مسیر داریم، امیدوار تر، استوار تر و مطمئن تر از همیشه با این خانواده کوچک به دنبال رویاهایمان هستیم.

و بعد از ۱۸ ماه یاد گرفتیم هیچ چیز به اندازه تیم خوب برای زنده ماندن یک استارتاپ مهم نیست.


امیر‌اسلامی - ۲۶ دی ۱۳۹۷