ضرورت و اهمیت مدیریت آب در کشاورزی نانو

یکی از مهم ترین مشکلات و چالش های مردمانی که در مناطق خشک زندگی‌می‌کنند کمبود آب است که در بخش کشاورزی هم‌ این مشکل بسیار پررنگ است به همین دلیل باید زیر ساخت های کشاورزی بهبود دهیم.

جالب است بدانید بهره وری از زمین های کشاورزی آبی ۳برابر از کشت زمین دیمی بیشتر است. به همین دلیل سرمایه گذاری در این بخش باعث بالا رفتن ارزش زمین می شود‌ پیشنهاد ما به شما استفاده از کنترلر های هوشمند ابیاری است شما با استفاده از این محصول می‌توانید با کمبود آب مقابله کنید و همچنین میتوانید ارزش زمین خود را چند برابر بیشتر کنید.

در ادامه به سه منطقه ی استراتژیک در دنیا می پردازیم که توانسته اند این بحران را مدیریت کند ماننده:

کشور افریقا، خاورمیانه و کشور های جزیره ای کوچک و در حال توسعه

این کشور ها توانسته اند با تقویت زیر ساخت های کشاورزی و کاهش مصرف اب در این زمینه موفق شوند.

ادامه ی این مطلب را در لینک زیر بخوانید.