انواع دانشجو ، طنزی از یک دانشجو

در این پست دانشجو ها رو به گروه هایی تقسیم کردم که تا حد قابل قبولی واقعی هست 😉😁 در عین حال که هدف ِ نویسنده ، بیشتر بر جنبه طنز ماجرا دلالت دارد.

دانشجوی اولیه ، این نوع دانشجو که فسیل هایش به دوران نو سنگی و اوایل دوره آغاز کشاورزی مربوط میشود ، دانشجویی قانع و بدون زبان بوده و هر چیزی را بدون چون و چرا قبول میکرد.هنوز هم از این دانشجویان پیدا میشود ، مطابق تحقیقات محققان 😊😉این نوع دانشجو ، ایده آل اساتید محترم است.

دانشجوی غارنشین 😂، این نوع دانشجو در کلاس به درس گوش نمیدهند 😎و اطراف جزوه و روی میز خود را همانند دیوار های غار نقاشی و خط خطی میکند و سعی در کم کردن روی پیکاسو دارد✍️.

دانشجویان سرخ پوست ،⛺️نوع خاصی از دانشجو که در امتحان با استفاده از دود حاصل از سوختن سلول های خاکستری قشر مخ و انواع روش های دیگر ، سعی در رساندن پاسخ صحیح به کنار دستی خود است😃.

دانشجویان مغول منصب 😐😡، این نوع از دانشجویان بعد از اتمام امتحان هر درس تمام جزوه ها و کتاب های مربوط به آن درس را به آتش میکشند و میگویند : "این درس کجای زندگی به درد من خواهد خورد؟" ، طبق آخرین تحقیقات نسل این گونه ی دانشجو منقرض شده است.

دانشجویان اشکانی، این نوع ِ دانشجو به هر چیزی اعتراض میکند ، به صورت پیش فرض روی اعتراض ✋تنظیم شده است ، با کوچکترین ندای امتحان و کوییز اَشک هایشان درمی آید ، این دانشجویان متخصص پیچاندن امتحان هستند😅.

دانشجویان قرون وسطی😅 ، این نوع دانشجویان کاری به کار هیچ کسی ندارند ، امتحان باشد امتحان میدهند ، نباشد نمیدهند و همیشه در وسط هستند و میانه روی میکنند😉.

دانشجویان متمدن 😐، نوعی از عنصر دانشجو هست که انتقاداتی به سیستم آموزشی دارد و معتقد است که این نوع تحصیل صحیح نیست.

دانشجویان دوران مشروطه ، این نوع دانشجویان با استدلال اینکه دانشجویان اکثریت هستند و استاد اقلیت است ، با حداکثر آرا کلاس و امتحان را لغو میکنند . البته در پایان ترم نیز مشروط میشوند😐 و مهر تاییدی بر اسم خود میزنند.مشروطیان!😄


این نوشته در وبلاگم:
https://www.hoesbati.ir/%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%d8%ac%d9%88-%d8%a8%d9%87-%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%b7%d9%86%d8%b2/2019/07/