ویرگول
ورودثبت نام
family_counselling
family_counselling
خواندن ۷ دقیقه·۱ سال پیش

علائم کمبود عزت نفس چیست؟

کمبود عزت نفس از ویژگیهای افراد فاقد جرات مندی است که در افراد خجول، ترسو، کم حرف ،افسرده، مضطرب و افراد مبتلا به اختلالات شخصیت وابسته و اجتنابی دیده میشود. خصیصه اصلی این افراد ترس از بودن در جمع و ابراز وجود و بیان خواستهها و عدم رفع آنها میباشد. مشکل کمبود اعتماد به نفس در هر سنی و هر قشری از افراد ممکن است دیده شود؛ تنها تفاوتشان در شدت علائم و کیفیت آنها است، به طور مثال کودکان با مشکل کمبود اعتماد به نفس بر روی طیفی از خفیف، متوسط و شدید قرار میگیرند. در خصوص سایر گروههای سنی همین طیف برقرار است.

پیامدهای کمبود عزت نفس

پیامدهای کمبود عزت نفس از مواردی است که با آگاهی یافتن از آنها به اهمیت حضور اعتماد به نفس در زندگی مصمم تر میشوید. هر فردی نیاز به پیشرفت در زمینه های متفاوتی از جمله شغل، روابط، زندگی زناشویی دارد، در واقع رقابت سنگینی برای موفقیت بین افراد وجود دارد. اما آیا تمام افراد مسیر موفقیت را تا پایان طی میکنند؟ چند درصد افراد واقعا موفق میشوند؟ دلیل اینکه برخی پیروز و برخی بازنده و از ادامه رقابت حذف میشوند چیست؟

آیا تا به حال به این سوالات فکر کردهاید؟ به نظرشما جواب چیست؟ حتما شما در اطراف خود شاهد افرادی بودهاید که همه از آنها به عنوان اشخاص موفق و پیروز یاد میکنند. اگر دلیل موفقیت را از آنها جویا شوید بیشک به یکی از رموز پیروزی یعنی مهارت اعتماد به نفس اشاره خواهند کرد. اعتماد به نفس به معنی باور به تواناییهای خود در رسیدن به هدف و انجام امور است؛ یکی از گام های اصلی در رسیدن به تعالی و شکوفا شدن استعدادها میباشد. بنابراین پیامدهای کمبود عزت نفس نقطه مقابل پیروزی، رشد و تعالی خواهد بود.

درمان کمبود عزت نفس

توجه به پیامدهای کمبود عزت نفس مانند زنگ هشدار عمل میکند و حاوی این پیام است: از مسیر زندگی سالم منحرف نشوید و برای موفقیت موانع را دور بزنید. یکی از موانع همانطور که در بالا ذکر شد کمبود اعتمادبهنفس میباشد؛ پس بد نیست در ادامه به پیامدهای کمبود عزت نفس اشارهای کنیم.

کارمند خجول و مضطربی را در نظر بگیرید که در مقابل بینظمی همکارش سکوت میکند و مسئولیت کارهای او را به دوش میکشد و خستگی و کلافگی کار زیاد را به خانه میبرد، چه تاثیر منفی بر روابط زناشویی و فرزندانش خواهد گذاشت؟

دانشآموزی با کمبود کمبود عزت نفس و ترس از حرفزدن، در پاسخ به سوال معلم سکوت میکند . یا همیشه ردیف آخر کلاس مینشیند و پشت بقیه همکلاسیها قایم میشود، چه نگرش منفی نسبت به خود پیدا میکند؟

نوجوانی به دلیل نداشتن جسارت و نه گفتن درجمع همسالان، گرفتار مصرفمواد و رفتارهای خطرناک و غیرقابلجبران میشود. از طرفی مایه سرافکندگی و شرم خانواده در مقابل دیگران میشود.

زوجهایی که بهدلیل فقدان مهارت های زندگی (جراتمندی، اعتمادبهنفس، مهارتهای ارتباطی)، در حل مشکلات خود به روشهای ناسازگاری چون: زور، قهر و دعوا متوسل میشوند و بچه بغل در دادگاهها به دنبال طلاق میدوند.

حالکه با پیامدهای کمبود عزت نفس آشنا شدید، به دلایل ایجاد کمبود اعتماد به نفس در افراد نگاهی میاندازیم. اینکه چه افرادی دچار کمبود اعتماد به نفس میشوند.

علائم کمبود عزت نفس

علائم کمبود عزت نفس دامنه گستردهای را شامل میشود که در ذیل به بارزترین آنها اشاره شده است.

عدم شناخت تواناییها و ویژگیهای مثبت خود: از جمله علائم کمبود عزت نفس، نداشتن درک درستی از توانمندیها و نقاط مثبت خود میباشد.

عدم مسئولیت پذیری: افراد با علائم کمبود عزت نفس از پذیرش مسئوولیت و تعهد در زمینه های شغلی، روابط بینفردی، فراری هستند؛ ریشه آن به عدم باور و ایمان به توانایی در انجام امور محوله میباشد. بهعنوان مثال: وقتی در خانه مسئوولیت پذیرایی از مهمانها به آنها واگذار میشود، بهدلیل ترس از خرابکاری و آبرو ریزی با بهانه تراشی و سپردن به افراد دیگر، سعی میکنند از زیرکار در روند.

مقایسه گر هستند: مدام خود را با دیگران مقایسه میکنند و ویژگیهای مثبت این افراد را بزرگ جلوه میدهند و خود را ضعیف و ناتوان میبینند.

بی تحرک و منفعل هستند: معمولا این افراد با ورزش، تفریح کردن، میانه خوبی ندارند. زمان خود را صرف فعالیت های بیتحرکی مثل: تماشای تلویزیون، شنیدن موسیقی میکنند.

خودکم بینی دارند: موفقیت های خود را ناچیز و بیاهمیت میپندارند و معتقدند از پس هیچ کار سختی برنمیآیند.

ریسک پذیر نیستند: اهل خطر کردن در مسیر موفقیت نیستند. معمولا از فعالیتهای هیجانی و تجارب تازه دوری میکنند.

از جمع فراری هستند: برخی از افراد با علائم کمبود عزت نفس از حضور در جمع و صحبت در مقابل دیگران امتناع میکنند. معمولا خود را با گوشی، تلویزیون، کتاب سرگرم میکنند.

به تنهایی علاقه دارند: علیرغم میل باطنیشان جهت حضور در فعالیتهای گروهی، ترجیح میدهند به تنهایی کاری را انجام دهند؛ بهاصطلاح "سعی میکنند تو چشم کسی نباشند".

مهمترین علائم کمبود عزت نفس

فاقد مهارتهای ارتباطی: این افراد در برقراری و تدوام رابطه مشکل دارند. کم پیش میآید فردی که از عدم اعتماد به نفس رنج میبرد، شروعکننده یک گفتوگو باشد، معمولا در روابط خیلی قاطی نمیشوند و سرد و انعطاف ناپذیر رفتار میکنند. تماس چشمی ضعیفی دارند و خیلی اهل حرف زدن و توضیح دادن نیستند. در مقابل سوالات دیگران کوتاه جواب میدهند و دنبال راهی برای قطع صحبت و ترک موقعیت میگردند. این مورد در بین افراد مبتلا به اضطراب اجتماعی بیشتر دیده میشود ، مشخصه اصلی این افراد، گریز از جمع، بهدلیل ترس از تحقیر شدن و مورد تمسخر واقع شدن توسط دیگران میباشد.

بد بین هستند: به جنبههای منفی هر رویدادی بیشتر توجه میکنند. موفقیتهای خود را به عوامل بیرونی، چون: شانس، تقدیر، افراد نسبت میدهند؛ در مقابل خود را عامل اصلی شکستهایشان میدانند و خود را سرزنش و نقد میکنند. این مورد در افراد افسرده به وفور دیده میشود، این دید منفی نه تنها خودشان، بلکه دیگران و دنیای اطراف را هم در بر میگیرد.

من نمیتوانم: جمله خیلی معروفی که به کرات از زبان افراد با اعتمادبهنفس پائین شنیدهای میشود.

امیدی به تغییر ندارند: برای این افراد تغییر، واژهای نامانوس و غریب است. آنها معتقدند همانطورکه هستند باید به زندگی ادامه دهند و هیچ راهی برای حل مشکل و تغییر ویژگیهای منفی وجود ندارد. بههمیندلیل، معمولا در مقابل پیشنهاد اطرافیان جهت مراجعه به مراکز مشاوره روانشناسی و تحت درمان قرار گرفتن، مقاومت به خرج میدهند؛ البته این طرز تفکر در همان مراحل اولیه بیشتر دیده میشود و به مرور با قرار گرفتن در روند مشاوره خانواده و درمان از میزان آن کم میشود و به مراتب انگیزه و امید فرد به تغییر و اصلاح سبک زندگی و ضعف هایش بیشتر میشود.

دلایل ایجاد کمبود عزت نفس

دلایل ایجاد کمبود عزت نفس و چه افرادی دچار کمبود اعتماد به نفس هستند؟ در این بخش مقاله توضیح داده میشود. دلایل ایجاد کمبود عزت نفس را به تفکیک دوره های سنی در پائین آوردهایم.

کودکی - نوجوانی: والدین سختگیر یا سهلگیر، تنبیه بدنی، سوء رفتار جسمی، جنسی توسط مراقبین ، والدین سرد و انعطاف ناپذیر در ابراز محبت، محیط سرزنشگر و نقاد، تبعیض بین فرزندان، مقایسه با همسالان، نادیده گرفتن موفقیتهای کودک و نوجوانان، اغراق در شکستها و نقاط ضعف، افتتحصیلی و ترکتحصیل نوجوان، محیط خانگی نامعتبر و آلوده به مصرفمواد، مشکلات روانی (افسردگی، اضطراب فراگیر، اضطراب اجتماعی و سوءمصرفمواد).

بزرگسالی: از جمله دلایل ایجاد کمبود عزت نفس در بزرگسالی، میتوان به این موارد اشاره کرد: مشکلات مالی، محیط کاری پر از استرس و ارزیابیهای منفی، زندگی زناشویی ناموفق، اعتیاد، تجارب کودکی آسیبزا، مشکلات روانی(افسردگی، اضطراب اجتماعی)، اختلالات شخصیت(اختلال شخصیت وابسته و اجتنابی)، محیط خانوادگی سرزنشگر، نادیده گرفتن موفقیتها و بزرگنمایی شکستهای افراد توسط دیگر اعضای خانواده، معاشرت با افراد بدبین و منفی، ناامیدی و درماندگی.

سوالات متداول

اعتماد به نفس چیست؟

اگر شما از میزان بالایی اعتمادبه نفس برخوردارید، باید به شما تبریک گفت، اما لازم است بدانید که اعتماد به نفس یک مهارت است و در صورتی که تقویت و تربیت نشود احتمال دارد همانند هر مهارت دیگری افت کند و برای شما دردسرساز شود، پس حتما راهکارهای ارتقا و بهبود آن را هر روز با خود مرور کنید.

اگر اعتماد به نفس نداشتیم چکارکنیم؟

شما باید بتوانید میزان اعتمادبه نفس خود را بسنجید. مشخص کنید در چه سطحی از آن قرار میگیرید. اگر پس از بررسی خودتان به این نتیجه رسیدید که در سطح پائینی از اعتماد به نفس قرار دارید، در اولین قدم به روانشناس و مشاور حرفهای مراجعه کنید و در خصوص بهبود و ارتقای مهارت اعتماد به نفستان تلاش نمائید.

اعتماد به نفس به سن خاصی محدود میشود؟

خیر اعتماد به نفس به سن خاصی محدود نمیشود و باید در سراسر عمر و دوره های رشدی انسان مورد توجه قرار گیرد.

هدف مرکز مشاوره و روانشناسی آویژه از ارائه اطلاعات لازم در زمینه مشکلات روانی، افزایش آگاهی شماست تا با توسعه دانش خود، جهت ارتقا و بهبود کیفیت زندگی خود، گامی مهم بردارید. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر سایر مقالات متخصصان مرکز مشاوره آویژه را مطالعه نمایید .

در این راستا مرکز مشاوره خانواده و روانشناسی آویژه خدمات متنوعی را در زمینه مشاوره اعتماد به نفس به شما هم میهنان عزیز ارائه میدهد.

منبع: Lack Of Confidence And Help | PsychologistAnywhereAnytime

کمبود عزت نفسمرکز مشاوره آویژه
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید