صفر هشت دو

شروع سال 97 قرار گذاشتم با خودم که خیلی بهتر و برنامه ریزی شده تر فعالیت کنم ، مثلا سعی کنم هرچی کار زمین مونده دارم تموم کنم و کاری نمونه حداقل توی سه ماه اول سال ، دنبال دانشگاه میگردم که بتونم برای دکترا فاند بگیرم ، که جمع کنم برم ، واقعیتش دید خوبی دیگه به آینده این مدلی ندارم تو ایران ، هیچی شفاف و واضح نیست که بشه برنامه ریزی کرد از سازوکار ایران خسته شدم

چند روزی هست که درگیر یه سری مشکلات هستم از یه طرف پایان نامه ، از یه طرف مقاله ام رو چیکارش کنم ، چند روزیه که دارم روی ژورنال کار میکنم که تقریبا باید 50 روز دیگه کاملش کنم ، کارهای شرکت بهم ریخته ، پروژه های خودم سنگین شدن ، کلیک تحویل کمی کاراش بزرگتر شده ، گاها که فکر میکنم چه خبره !!!