غر زدن یا نزدن، مسئله این است

چقدر غر می‌زنی! چقدر چسناله می‌کنی! یه ذره امیدوارتر باش! مراقب تصویری که از خودت تو توییتر می‌سازی باش! فکر میکنی چی درباره‌ات فکر می‌کنن؟
نمی‌دونم آدمی که نتونه در فضای زندگی حرفهاش رو بزنه، و توی بلاک و توییتر هم نتونه بگه، کجا دیگه باید حرف بزنه؟ لزوما آدم همیشه حالش خوب نیست و گل و بلبل نیست همه چیز که بتونی خوش و حرم باشی، خب سختی هست، حال بد هست، استرس و عذاب هست...
اصلا توییتر جای حرف زدن و بروز احساست هست؟ یا حتما باید یه شخصیت شیک و پیک جعلی از خودم به نمایش بزارم؟ این هه سال هنوز گاهی وقتا با این داستان سر و کله می‌زنم.