خوانش «انسان خردمند» به پایان رسید!

◄ تاریخ، سفری است مکاشفه‌آمیز به هستی، انسان و کیهان.
سفری که «یووال نوح هراری» با کتاب «انسان خردمند»* ما را با این عبارت که «می‌شود سوال‌های بزرگ پرسید، و به صورت علمی به آنها پاسخ داد» دعوت می‌کند تا با «تاریخ مختصر بشر» همسفر شویم.

◄ کتابی که نخستین‌بار در سال ۲۰۱۱ منتشر شد و پس از ترجمه به انگلیسی در سال ۲۰۱۴، به 30 زبان دیگر هم ترجمه شد و به پرفروش‌ترین کتاب سال ۲۰۱۴ تبدیل شد؛ تاجایی‌که شخصیت‌هایی چون بیل گیتس خواندن آن را توصیه کردند...

◄ «انسان خردمند» از کیهان می‌گوید و از انفجار بزرگ.
از انسان می‌گوید و تاریخچه ظهور آن بر کره خاکی؛ یعنی از صد هزار سال پیش که دست‌کم شش گونه انسانی روی زمین زندگی می‏کردند تا هفتاد هزار سال پیش که نخستین گونه انسان امروزی بر زمین اعلام هویت کرد؛ یعنی تنها گونه انسانی که «ما» هستیم: انسان‏های خردمند.

◄ به لطف و مهربانی شما دوستان و همراهان،
سرانجام خوانش بخش‌های برگزیده کتاب «انسان خردمند» (یووال نوح هراری – برگردان نیک گرگین) به پایان رسید.

کاری که نخست به عنوان یک سرگرمی و دل‌مشغولی برای خودم و یکی دو دوستِ هم‌دل و هم‌اندیش آغاز شد اما پس از مدتی به افتخارِ دوستی با جمع کثیری از شما نازنینان منتهی گردید.

◄ از این پس اگر عمری باقی باشد و شما نیز همچنان مشوّق باشید، دو کتاب دیگر این نویسنده؛ یعنی «انسان خداگونه» و «بیست و یک درس برای قرن بیست و یکم» را شروع خواهم کرد.
موافقید؟!

کانال تلگرامی

انسان خردمند؛ تاریخ مختصر بشر
نوشته: یووال نوح هراری
برگردان: نیک گرگین
فرهنگ نشر نو (تهران 1379)