پولِ چه کسی خرجِ چه کسی می‌شود؟!

میلتون فریدمن در جشن تولد نود سالگی خویش، «فلسفه انتخاب عمومی» را چنین بیان می‌کند:

◄ وقتی یک نفر پول خودش را خرج می‌کند تا برای خودش چیزی بخرد، بسیار مراقب است که چه مقدار خرج می‌کند و چه چیزی می‌خرد.

◄ وقتی یک نفر پول خودش را خرج می‌کند تا برای فرد دیگری چیزی بخرد، بسیار مراقب است که چه مقدار خرج می‌کند، اما درباره‌ی این‌که پولش را صرف خرید چه چیزی کرده است کم‌تر دقت می‌کند.

◄ وقتی یک نفر پولِ فرد دیگری را خرج می‌کند تا برای خودش چیزی بخرد، بسیار مراقب است که چه چیزی می‌خرد، اما درباره‌ی این‌که چه مقدار خرج می‌کند، چندان مراقب نیست.

◄ و وقتی یک نفر پولِ فرد دیگری را خرج می‌کند تا برای فرد دیگری چیزی بخرد، نه به مقدار پولی که خرج می‌کند و نه به آن چیزی که برایش پول خرج کرده است توجهی نمی‌کند
و این کار دولت است برای شما!


منبع: (شافریتز، 1390: 347)/کتاب مبانی و اصول سیاست‌گذاری عمومی/ کارآفرین ۲۴