درباره کتاب "پدران و پسران"

نام کتاب: پدران و پسران

نویسنده: ایوان سرگی‌یویچ تورگینف

مترجم: مهری آهی

انتشارات: انتشارات علمی و فرهنگی

نوع نوشته: داستانی_ادبیات روسیه

درباره کتاب

کتاب همانطور که از نامش پیداست داستانی از یک خانواده را دنبال می کند. کتاب درباره روابط پدران و پسران است البته بیشتر از این موضوع قصه‌ی زندگی پسران و افکار و احساسات انها را دنبال می کند همچنین بسیار زیبا شما را با اتفاقات زندگی افراد داستان همراه می‌کند.

"روابط اسرار آمیز بین زن و مرد یعنی چه؟ ما دانشمندان علوم طبیعی می دانیم این چه نوع روابطی است. تو بیا و ساختمان چشم را مطالعه کن خواهی دید آن نگاهی که تو اسرار آمیزش می نامی اصلا وجود ندارد. این ها همه رمانتیزم است، مزخرف، گنداب و تخیل است! بیا و بریم سوسک را تماشا کنیم."

تورگینیف هنر داستان نویسی را به رخ می کشد و حتی یک لحظه اجازه نمی دهد که شما از خواندن داستانش خسته شوید. کتاب دارای تصویر سازی ها و شخصیت پردازی های فراوان است به ویژه این که نویسنده شخصیت های داستان را به خوبی معرفی می کند مثلا متن زیر قسمتی از کتاب است که شما را دعوت به خواندن آن می کنم:

فنیچکا زن جوان 23 ساله سفید و نرمی بود که موها و چشمانی پر رنگ داشت، لبانش مانند لب کودکان قرمز و گوشت آلود بود و دستهایش بسیار ظریف می نمود. لباس چیت تمیزی به بر داشت و روی شانه های گرد خود شال آبی رنگ لطیف تازه ای انداخته بود ....از شرم خون گرمش چون موجی سرخ فام به زیر پوست نازک چهره اش پخش شد.

کتاب نوشته ای درباره زندگی و نشاط و شور جوانی؛ موانع؛ افکار و مرگ است که در بیست و هشت فصل خود شما را به یک سفر جذاب می برد.

جمله کوتاهی از کتاب

بیا و مرگ را انکار کن. خیر‌، مرگ تو را انکار خواهد کرد.