کسانی برنده جنگ هستند که افکار ملتها را در دست دارند

همچین بعضی ها نگران آغاز جنگ هستند که آدم فکر می کنه حالا انگار چه خبر شده؟

به خدا زشته این حرکات بچه گانه که از خودمان در میاوریم.

دنیا چگونه روی ما فکر می کند؟ به خدا برایمان افت داره.

مردم ویتنام و ژاپن و آلمان وقتی می شنوند به خدا به ما میخندند.

با خود نمی گویند ای جنگ ندیده های بچه ننه ؟

شوخی کردم.

سالهاست نام ایران با جنگ عجین شده، این که #داش_فرید میگوید سالها ، منظورش این سالهای اخیر نیست که هزاران سال است ما مردم در جنگیم.

فقط چیزی که مرا نگران کرده این است که مسئولان ما هنوز با خاطرات و تجربه های دوران هشت ساله دفاع مقدس سیر کرده و می خواهند با دنیا بجنگند.

روش جنگیدن با دشمنان این دوران از زمین تا آسمان فرق می کند.

این دوران رفتار احساسی بر نمی دارد.

شاید روزگاری صدای #صادق_آهنگران احساس جوانان را بر می انگیخت و به دل دشمن می شتافتند ولی در این زمانه نه آن جوانان آن احساس را دارند و نه متولیان امور می توانند با اندیشه های گذشته احساس جوانان را بر بی انگیزند.

در این سالها ذهن مردم ایران چه وقتی بدون جنگ بوده که برخی فکر می کنند حال آمریکا با ترور سردار سلیمانی اعلام جنگ کرده؟

سالهاست در موقعیت جنگی هستیم.

این دوران جنگ روبرو و تن به تن بی معناست .

ابزارهای مدرن جنگی تنها برای رد گم کردن هستند.

کسانی برنده جنگ هستند که افکار ملتها را در دست دارند.

گذشت دورانی که ابرقدرتها به دنبال استعمار کشورها بودند.

خوب متوجه شده اند مصادره کشورها هزینه بر است .

برنامه ریزان فرهنگیشان را وادار کرده اند آنچنان برنامه ریزی کنند که افکار ملتها را بدون هیچ کشت و کشتاری به دست گیرند.

با ساخت برنامه های ماهواره ای و طراحی اپلیکیشن های مجازی خوب ذهن فرزندانمان را به بازی گرفته اند.

آنوقت متولیان ما به فکر فرهنگ تعدد زوجات در جامعه هستند

حاکمین دنیا دیگر برایشان ایدئولوژیک طرف مقابلشان مهم نیست .

با خود می گوید : به ما چه مربوط است طرف خدایش را چگونه می پرستد؟ پولش برایمان مهم است.

قدرتمندان خوب این نکته را فهمیده اند .

کارتلهای نفتی و شیخ نشینهای عرب که ما ملخورشان می دانیم سالهاست راه را خوب پیدا کرده اند.

نه به دین و مذهب و نه به اعتقادات کسی کار دارند.

سالهاست فهمیده اند که هر کسی در پیشگاه خدا جوابگوی اعمال خودش است.

روزگار ، روزگار معامله گریست.

کاش مسئولان ما به خود بیایند.

هزینه کردن و خرید ابزار جنگی یعنی پول هدر دادن و به جیب کارخانه های اسلحه سازی سرازیر کردن.

کاش به جای اینکه برد موشکهایمان را به رخ جهانیان بکشیم از کوچ نخبگانمان جلوگیری می کردند.

نام ایران را دکترسمیعی و فیروز نادری سربلند نگه می دارد یا برد موشکها؟

برد کم موشک برایمان ضرر دارد یا وقتی بزرگان تاریخ کشورمان را کشورهای درپیت به نفع خود مصادره می کنند؟

جنگ واقعی سالهاست آغاز شده برخی مسئولین ما در خواب خرگوشی به سر میبرند.

داش فریدصلواتی جنگ واقعی آن است که نابغه های فارغ التحصیل #دانشگاه_شریف سر از بهترین دانشگاههای دنیا سر در می آورند.

جنگ واقعی آن است که بهترین اساتید متخصص ما به خاطر گزینش های بیهوده از کشور رانده می شوند.

ذهنها و افکار بیدار همواره دشمنان را به زانو می نشاند نه ذهنهای فسیلگونه و قدیمی.