چطور مشکلات تیم را حل کنیم؟

مشکل جز جدایی ناپذیر هر کاری است. اما مسئله مهم در یک تیم چابک در ارتباط با حل مشکلات این است که به صورت انفرادی و بدون مشارکت تیم، اقدام به حل مشکلی نکنیم. بلکه آنها را به تیم منتقل کرده تا به صورت جمعی مورد بحث و بررسی و رفع قرار گیرند.

به عنوان یک عضو تیم، زمانی که مشکلی را در تیم مشاهده کردیم، راههای زیر را پیش روی خود داریم.

مشکل را مستقیم مطرح کنیم

ساده‌ترین راه برای انتقال یک مشکل به تیم مطرح کردن آن با تیم است. مستقیم. می‌توانیم شواهدی از مشکلی را که مشاهده می‌کنیم ارایه دهیم و نظر خود را (صرفا نظر خود را) در مورد حل آن نیز مطرح کنیم. سپس حل مشکل را از طریق تمامی اعضای تیم پیگیری کنیم.

به اصول بازگردیم

فرض کنید ذینفعان یک محصول از این که در جلسات مرور اسپرینت (Sprint Review) وضعیت درستی از پیشرفت محصول دریافت نمی‌کنند، شکایت دارند و درخواست گزارشات بیشتری از تیم می‌کنند. ریشه این مشکل می‌تواند موارد مختلفی باشد مانند عدم اجرای درست جلسه مرور اسپرینت یا عدم اطلاع کافی ذینفعان از سازوکار روش‌های چابک. می‌توانیم برای انتقال و کمک به رفع این مشکل اصول برگزاری جلسات مرور اسپرینت را بار دیگر مرور کنیم. با استفاده از این فرصت می‌توانیم اصول و قواعد اولیه را بار دیگری با تیم و ذینفعان هماهنگ کنیم.

از جلسات بازنگری اسپرینت استفاده کنیم

جلسات Retrospective یا بازنگری اسپرینت دقیقا برای این منظور وجود دارند. مشکلاتی که مشاهده کردیم را می‌توانیم در این جلسات مطرح و با تیم در موردشان بحث کنیم.

آشکار کننده مشکل ایجاد کنیم

در برخی موارد می‌توانیم پا را قدری فراتر بگذاریم و موضوع یافتن مشکلات تیم را در فرآیندهای کاری تیم بگنجانیم. ساختن آشکارکننده مشکل راهکار جالبی است که می‌توانیم از آن استفاده کنیم. به طور مثال فرض کنید تخته‌ای در اتاق وجود دارد که در صورت برخوردن با هر نوع مشکل مهم و یا حتی غیرمرتبط با انجام کار آن مشکل را روی کاغذی نوشته و بر روی آن تخته می‌چسبانیم. به این صورت می‌توانیم بخش خوبی از مشکلات‌ای که مانع انجام کارها هستند و ممکن است در جلسات بازنگری از قلم بی‌افتند مشاهده کنیم. این راهکار علی‌رغم این که بسیار آسان و قابل اجراست می‌تواند نقش مهمی در رفع مشکلات تیم ایفا کند.برداشتی از کتاب Coaching Agile Teams: A Companion for ScrumMasters, Agile Coaches, and Project Managers in Transition. برای مطالعه بیشتر در این زمینه می‌توانید به این کتاب مراجعه کنید.