اولین گام ارامش،شناخته خودته -شخصیت پرسفون تایپ

وقتی اولین بار ، از طرف مدیر پروژه ام به من گفته شد، تو پرسفون تایپی، نفهمیدم چی میگه، ولی گفتم حتما چیز خوبی نیست. ازش پرسیدم پرسفون چیه؟؟ گفت یعنی دختر سر به هوا و شاد. گفت برو تست روانشناسی بده می فهمی، تست یونگ و شخصیت 7 گانه بود، تست دادم و نوشته بود آفرودیت. گفتم پرسفون میگه نه و آفرودیت میگه. اصلا نمی دونستم اینا چیه. بعدا که در مورد این مفاهیم خوندم فهمیدم که تست روانشناسی به همراه تجربه عمل میکنه. و من واقعا ترکیبی از پرسفون و افرودیت ام. اینکه بفهمی و خودتو بشناسی اولین گامه آرامشه. سعی کردم و دارم می کنم ویژگی های بد پرسفون که البته بیشتر دخترهای ایران و جهان دارن، مثل گریه کردن زیاد ،هدف واقعی زندگی رو که دوست دارن و براشون مهمه پیدا نکردن و سردرگم بودن و ... را از خودم دور کنم وهدفمند بشم. البته بگم که کمک رفیق های صمیمی ام خیلی کمک کرد. حالا پیش میریم امید به خدا.