به رئیست بگو


من در طول مدت کاریم ، رئیس ها و صاحب کارهای مختلفی داشتم ، هر وقت مشکل خانوادگی یا مشکل روحی داشتم و اعصابم خورد بود، بهشون نمی گفتم، با خودم می گفتم اگه بگم منو اخراج میکنن . ولی خب وقتی اعصابمون سر مساله ای خورده و کارمون ضعیف میشه ، رییس چیزی نمیدونه و فکر میکنه از قصد کار درست انجام نمی دیم و طول میکشه، و باعث دلخوری میشه و کم کردن حقوق و دیگر عواقب آن میشه... . در صورتی که رییس نمیدونه ، ذهن ادمو نمیخونه، وگرنه ما انسانیم و تو این شرایط کشور و دنیا کار میکنیم که همه خیلی مشکل دارن،

امروز به رییسم گفتم ، من شکست بزرگی در زندگیم خوردم و برای همین تمرکز ندارم ، اون در کمال ناباوری گفت درک میکنم و ما باید قوی باشیم چون 5 سال بعد معلوم نیست چند تا مشکل و شکست بهمون اضافه میشه و اینکه باید از مشکلات قوی تر باشیم و اگه مقاومت نکنیم کارمون هم ازدست میدیم و گفت حالا کارتو انجام بده با لبخند:).

خدارو شکر کردم که حرفمو زدم و حالم بهتر شد و واقعا فهمیدم که رییس باید منتور باشه و رهبر باشه :)