اولین وبرترین شرکت دانش بنیان تحقیق و تولید فراورده های طب سنتی نیکا