کارت سوخت جا مانده در پمپ بنزین و نحوه پیگیری آن

جاگذاشتن کارت سوخت مسئله ای است که اغلب رانندگان به آن دچار می شوند و بعضا عواقب پردردسری دارد. اما چه اقداماتی در این زمینه می توان انجام داد؟

اولین چیزی که به ذهن می رسد این است که سریعا به جایگاه سوخت موردنظر سربزنید و از مسئول جایگاه سوال کنید. از آنجا که این اتفاق زیاد پیش می آید متصدیان پمپ بنزین معمولا کارت هایی که جا گذاشته می شوند را نزد خود نگه میدارند تا زمانی که صاحب کارت سوخت برای دریافت آن مراجعه کند.

اگرچه اغلب کارت های سوخت دارای رمز هستند و پس از 3 بار اشتباه در ورود رمز، کارت سوخت باطل می شود اما این امکان وجود دارد که کارگر پمپ بنزین و یا فردی که بعد از شما بنزین می زند کارت سوخت را بردارد و از آن استفاده کند. برای جلوگیری از این موضوع می توانید کارت سوخت خود را باطل کنید و درخواست کارت سوخت جدید بدهید.

برای اینکه درخواست ابطال و صدور کارت سوخت جدید بدهید باید به مراکز پلیس+10 مراجعه کنید.

پروسه صدور کارت سوخت جدید حدود 3 ماه طول می کشد و در طول این مدت سهمیه بنزین شما محفوظ است و پس از 3 ماه سهمیه هر 3 ماه را کامل دریافت می کنید.

بهتر این است که قبل از ابطال کارت سوخت از طریق پلیس+10 پرینت سوختگیری از پمپ بنزین را بگیرید و برای پیگیری و پیدا کردن کارت سوخت مفقودی خود به پمپ بنزین موردنظر مراجعه کنید. بعضا پیش می آید که کارت سوخت را پیدا کنند و به جای تحویل آن به متصدی پمپ بنزین، سهمیه سوخت شما را استفاده کنند. اگر متصدی پمپ بنزین همکاری کند می توانید با دوربین های مداربسته جایگاه فرد موردنظر را بیابید. با این روش می توانید کارت سوخت خود را بدون دردسر و معطلی برای صدور کارت سوخت المثنی بیابید.

اگر کارت خود را در جایگاه یافتید و به هر دلیلی اپراتور از دادن کارت سوخت خودداری کرد، می توانید این موضوع را از طریق سامانه ثبت شکایات و پاسخگویی ۰۹۶۲۷ پیگیری کنید.

در پرینت سوختگیری که از پلیس+10 می گیرید مشخصاتی از قبیل زمان و جایگاه سوختی که آخرین بار از کارت سوخت شما استفاده شده است ذکر شده و شماره ۱۶ رقمی پشت کارت سوخت نیز وجود دارد. با این شماره ۱۶ رقمی حتی اگر نام مالک در پشت کارت سوخت با نام مالک در سند خودرو یکسان نباشد، می‌توانید کارت جا مانده را با مراجعه به جایگاه پیگیری کنید.

در مراجعه به پلیس+10 برای دریافت پرینت سوختگیری و یا ابطال کارت سوخت باید کارت خودرو یا سند مالکیت را همراه ببرید.

در تعداد دفعات صدور کارت سوخت محدودیتی وجود ندارد و در صورتیکه به هر دلیل مالک خودرو تقاضای کارت سوخت المثنی داشته باشد، کارت برای وی صادر می‌شود و محدودیتی برای تعداد دفعات درخواست صدور کارت المثنی وجود ندارد.

چگونه از جاگذاشتن کارت سوخت خود جلوگیری کنیم؟

یکی از بهترین روشها برای جلوگیری از جا گذاشتن کارت سوخت پرداخت از طریق کارت بانکی و دستگاه پوز جایگاه است. دستگاه های پوز جایگاه های سوخت تا زمانی که کارت سوخت خود را از محل آن خارج نکنید مبلغ قابل پرداخت را نمایش نمی دهند پس امکان پرداخت و تسویه حساب نیست.

همچنین برای جلوگیری از سوءاستفاده از کارت سوخت خود در هنگام وارد کردن رمز مراقب باشید.