ویولنیست ، کمی برنامه نویس ، طراح سایت ، علاقه مند به یادگیری سازهای مختلف