صلح طلب_طرفدارآشتی ملی_بیش فعال مستقل محیط زیست_کنشگراجتماعی_شاعر_معتقدبه فرضیه گایا(فرزندزمین)


شعر تکرار تاریخ / ابوالقاسم کریمی

شعر تکرار تاریخ / ابوالقاسم کریمی
زمستان آمد و دیوار باریدتبر بر شهر ما ، غم بار باریددرون کوچه ی بن بس...

گزیده ای از سخنان تاریخی دکتر محمد مصدق

گزیده ای از سخنان تاریخی دکتر محمد مصدق
گزیده ای از سخنان تاریخی دکتر محمد مصدق/بخش اول ---قانون برای مملکت ا...

گرد آوری حدیث/موضوعی/بخش اول:انسان

گرد آوری حدیث/موضوعی/بخش اول:انسان
گرد آوری حدیث/موضوعی/بخش اول:انسان..............................بخش ا...

گرد آوری ابیات ناب از اشعار حافظ بخش سوم/ابوالقاسم کریمی

گرد آوری ابیات ناب از اشعار حافظ بخش سوم/ابوالقاسم کریمی
گرد آوری ابیات ناب از اشعار حافظ بخش سوم/ابوالقاسم کریمی.گرد آوری اشع...

دلنوشته شماره 10/ابوالقاسم کریمی

دلنوشته شماره 10/ابوالقاسم کریمی
دلنوشته شماره 10/ابوالقاسم کریمی.از زمانی که یک مغازه اجاره کردم و رفت...

شعر گرفتار غم عشق/ابوالقاسم کریمی

شعر گرفتار غم عشق/ابوالقاسم کریمی
گرفتار ِ شب ِ پایان عشقمهوا سرد است و من عریان عشقمهوا سرد است و من در...

شعر رود بی آب/ابوالقاسم کریمی

شعر رود بی آب/ابوالقاسم کریمی
تو باران بودی و من رود ِ بی آبجدایم کردی تو ، از بستر خوابنجاتم دادی...

یکی از تلخ ترین خاطرات من/ابوالقاسم کریمی

یکی از تلخ ترین خاطرات من/ابوالقاسم کریمی
مکان:پارک لاله تهرانزمان:ساعت 17تاریخ:جمعه 9 شهریور 1397................

خلاصه کتاب/سطر اول را نمینویسم

خلاصه کتاب/سطر اول را نمینویسم
خلاصه کتابنام کتاب:سطر اول را نمی نویسمشعر کوتاه ارمنستانانتخاب و ترج...