صلح طلب_طرفدارآشتی ملی_بیش فعال مستقل محیط زیست_کنشگراجتماعی_شاعر_معتقدبه فرضیه گایا(فرزندزمین)


شعرعریان ترس/ابوالقاسم کریمی

شعرعریان ترس/ابوالقاسم کریمی
هوا سرد است و من عریان ترسمدرون مسلخ زندان ترسممنِ ویران شده در سیل ان...

شعربهارآمد/ابوالقاسم کریمی

شعربهارآمد/ابوالقاسم کریمی
بهار آمد ، ولی غمگین و خستهتبر ، لبخند جنگل را شکستهبه جای موج آب و رق...

آنچه در مورد پلاستیک باید بدانیم.

آنچه در مورد پلاستیک باید بدانیم.
آنچه در مورد پلاستیک باید بدایمپلاستیک برای خدمت به محیط زیست و جلوگی...

سازمان حفاظت از محیط زیست،تشریفاتی است

سازمان حفاظت از محیط زیست،تشریفاتی است
🔹مدتی پیش در تلگرام از علاقه مندان و فعالان محیط زیست پرسیدم به نظر ش...