برادرشهید/شاعر/ترانه سرا/نویسنده/فعال محیط زیست/صلح طلب و طرفدارآشتی ملی/مشاور شرکت بیمه پارسیان