برادر شهید , شاعر , ترانه سرا , فعال اجتماعی , بیش فعال مستقل محیط زیست , صلح طلب , طرفدار آشتی ملی ، نماینده و مشاور مالی بیمه ، پشتیبان و بازاریاب دستگاه کارت خوان , معتقد به فرضیه گایا(فرزندزمین)