ویدیوی کارگاه سفر بازی‌ساز - قسمت اول

کارگاه سفر بازی‌ساز نگاهی اسطوره‌شناختی و روان‌شناسانه به فرآیند بازی‌سازی دارد. هدف این دوره این است که راهبردهایی را از کهن‌الگوهای روان قهرمانان قصه‌ها بیابد، به نحوی که برای بازی‌سازان مفید باشد و به شناخت بهتر آنان از خودشان و تیم آن‌ها کمک کند.

ویدیوی جلسه اول کارگاه سفر بازی‌ساز:

https://youtu.be/0hJ6X_86UvQ

تاریخ برگزار شده: شهریور ۱۳۹۸

لینک اسلایدهای کارگاه:
https://www.slideshare.net/amirhfassihi/ss-171934421

توضیح کارگاه: http://vrgl.ir/ggzwz