فکرم انتها نداره .آدم ها رو خیلی دوس دارم، اما بازم میگم رابطم با اشیا بهتره OMG:)