ادامه بده!


بعد از چندین ماه امروز به ویرگول سر زدم.

آمار بازدید پست هارو دیدم

اول خوشحال شدم! مطلبی که یک سال پیش نوشتم هر روز بازدید داره!خب این فوق العاده است

یعنی که نوشته من ارزشمنده !

یعنی من هستم...

اما این خوشحالی یک دقیقه هم طول نکشید...

چرا دیگه ادامه ندادم؟

خب زندگی سخته! زندگی پر از چالشه !خب میدونید؟ سرم شلوغ بود! زندگی در هم بود و پیچیده!

اما این روز ها معتقدم چیزی که سخت تر از هر چیزیه "ادامه ندادنه"

شکست میخوری؟ نمیرسی؟ نمیشه؟

اشکالی نداره ... ادامه بده !

این پست رو برای این نوشتم که یادم بمونه اگر کسی نوشته های منو میخونه و براش مفیده یعنی من مسئولم که به نوشتن ادامه بدم...

و من اینجام که بنویسم ...