راه فرعی

چیزی که تورو متفاوت کنه زیبات میکنه!
چیزی که تورو متفاوت کنه زیبات میکنه!


انتخاب راه فرعی خوبیش اینه که میتونه به جای برسه که هیچ راه مستقیمی به اونجا نمیرسه.....

اما خوب ممکن هم هست به پرتگاه ختم بشه!!

چیزی که الان خوب درکش میکنم ....

اما باز هم میشه بالا اومد و راه دیگه ای رو انتخاب کرد! اما کم پیش میاد دوباره کسی راه فرعی رو انتخاب کنه ولی ....

همه ما کلی از این دوراهی ها داشتیم توی زندگی مون دوراهی هایی که خیلی جاها انتخابشون باعث شد کلی مسیر زندگیمون متفاوت بشه برای من شاید جزو مهم ترین فرعی هایی که تا اینجای کار به پرتگاه نرسیده وبرعکس به مسیر هایی خوب رسیده برای من انتخاب مسیر علاقه مندیم وشغلیم بوده باشه #برنامه نویسی چیزی که واقعا عاشقشم و واقعا از انتخابش پشیمون نیستم حتی اگه یه روزی به پرتگاه برسه !!

این فرعی ها برای شما چی بوده؟؟؟؟