فصل جدید زندگی


....

اهداف دونه دونه تیک می خورن لیست بلندی که قصد تموم شدن نداره روز به روز هم زیاد میشه مهم اینه بری سراغ هدف بعدی قبل از این که دیر بشه! نوشتن فصل جدیدی از زندگی بدون تموم کردن فصل های قبلی ریسک بالایی داره

اما زندگی بدون ریسک معنایی نداره پس میریم برای فصل جدید😊☺️😏 طول کشید تا وارد این فصل از زندگی شم فصلی که خیلی جدی تره همه چی توش فصلی که شاید تعیین کننده خیلی اتفاقا باشه برای این فصل خیلی تغییر کردم وشک ندارم لازم بود! اما هنوز چیزایی از گذشته مونده که باید سریع تر پاک بشن این اتفاق تو زندگی همه می افته شک ندارم اما بعضی موقع ها از خودم میپرسم یکم زود نیست؟


تصمیم های بزرگی توی زندگی گرفته میشه تصمیم های که شاید از دید بقیه واقعا مهم نباشه اما تو سختی زیادی میکشی تا با خودت کنار بیای!


گاهی بعضی از تصمیم ها درد زیادی دارن اما از لحاظ منطقی باید گرفته بشن پس تنها کاری که میتونی انجام بدی اینه که سریع تر تصمیم بگیری وازون اتفاق درس بگیری هرچه قدر هم سخت باشه حتی اگه لازم باشه برای اجرا کردن اون تصمیم خودت رو تغییر بدی باید بتونی!

وبدترین کار فرار کردن وقبول نکردنه حقیقته!


پ.ن:کمی استراحت در اوج شلوغی:) گاهی لازمه