یادم میاد اولین باری که "وبلاگ" رو گوگل کردم، نه سالم بود!از همون موقع ها فهمیدم که عاشق نوشتنم...