صولوام...!تقریبا هرچیزی که تو بگی رو دوست دارم تا وقتی دلم رو بزنه...!سینما رو از همه بیشتر...! عاشق فریلنسینگم! عکاسم! شهرسازی خوندم تو هنر اصفهان الانم ارشد معماری میخونم توی علم و صنعت...!.