همه چی و هیچی

سردرد میگیرم هر وقت که میخوام برنامه ریزی کنم واسه علاقه هام و یه مرجع پیدا کنم واسه اولویت بندیشون...
این که حتی نمیتونم تصمیم بگیرم کتابایی که میخوام بخونم بر چه اساسی باشه
موضوعی باشه، مکتبی باشه، کتابای یه نویسنده رو بخونم، اصن بهترین کتابای هر موضوعو بخونم... بعد اصن این بهترین بر چه اساس انتخاب شده؟ اگه این بهترین اون بهترین واقعی نباشه پس چی...
یا فیلمامو چجوری انتخاب کنم؟ هزار بار سرچ کنم بهترین فیلمای دنیا، جدیدترین فیلما، فیلمای یه کارگردان، یه بازیگر،
این همه چی و هیچی نمیذاره راحت تصمیم بگیرم...
همه چی و هیچی توی زندگیم خیلی پررنگه...به مرور بیشتر میگم..چون باید تصمیم بگیرم با چی شروع کنم نوشته هارو...!!