زن/ زندگی/ آزادی

چند وقتی است که عده‌ای خاص شعار زن زندگی آزادی را به انحصار خود درآورده‌اند و برای پیشبرد مقاصد خاص خود از آن استفاده می‌کنند این در حالی است که پیش از آن اسلام به این شعار جامه‌ی عمل پوشانده بود. اتفاقاً زن زندگی آزادی هم شعار ما و هم شعار اسلام است. اسلام از حق زندگی برای زنان شروع کرد و در جامعه‌ای که حق زندگی از دختران سلب می‌شد و دختران زنده‌به‌گور می‌شدند، با این تفکر جاهلانه به مبارزه پرداخت. در دین اسلام، دختران دارای ارزش و جایگاه والایی هستند. در آیات و روایات با تعابیر زیبایی همچون «هدیه الهی»، «گل ریحانه»، «حسنه و نیکی» و ... از آنها نام‌برده‌شده است که هر یک، نشان از امتیاز و ویژگی خاص طبیعی و روحی دختران دارد.

دینی که این‌چنین دختران را ارزشمند و دارای جایگاه والا می‌خواند قطعاً و یقیناً دستوری نخواهد داد که بخواهد سلب‌کننده‌ی آزادی آنها باشد؛ بلکه بدون شک دستورات آن آزادی‌بخش و به نفع خود اشخاص خواهد بود. یکی از این دستورات حجاب است.

همچنین حجاب در ایران و در فرهنگ‌های قبل از اسلام سابقه داشته است و بحث حجاب در ایران باستان جدی بوده است که برخی از تاریخ‌نگاران مانند ویل دورانت معتقدند حجاب از ایران به کشورهای دیگر راه پیدا کرده است. این مسئله دلیلی است بر اینکه حجاب یک نوع گرایش فطری و انسانی است. لکن فلسفه وجود حجاب حضور آزادانه زن در اجتماع و زندگی است، لذا قوانین، حدود پوشش و حجاب در هر کشور و منطقه‌ای معین و لازم‌الاجراست و فقط مخصوص کشور ما نیست؛ مثلاً در دانشگاه هاروارد پوشیدن پیراهن‌هایی با نوشته یا نشان خاص، شلوارک، هرگونه لباس پاره یا سوراخ، پیراهن‌های بدون آستین، تاپ و دمپایی ممنوع است و این‌ها فقط بخشی از اصول رعایت پوشش دانشگاه هاروارد است که در کتاب راهنمای دانشجویان این دانشگاه ذکر شده است و رعایت این قوانین برای دانشجویان آن الزامی است.

قانون‌گذار در همین راستا مسئله حجاب را تحت عنوان قانون مصوب نموده است تا بتواند برای آن ضمانت اجرا قائل گردد و همه افراد اعم از بی‌دین و اتباع خارجی و غیرایرانی نیز وظیفه‌ دارند که از قوانین جاری ایران تبعیت کنند؛ البته نه برای هدایت به بهشت اجباری، بلکه برای اینکه رعایت قوانین اجتماعی در هر جامعه‌، نخستین شرط حیات آن جامعه است.

و در نهایت اینکه زن زندگی آزادی شعار ما بوده و هست، منتهی باید این شعار به‌درستی فهم شود تا نتیجه این باشد که وجود حجاب در جامعه محدودیت نیست و یک آزادی عمل برای زن است تا در جامعه به فعالیت خود ادامه دهد.

طاها کمالی