استخر و #امید ...

رفته بودم استخر ، نجات غریق چند ثانیه ای در چشمانم نگاه کرد و گفت اصفهانی هستی ؟!!! و اولین کلام من با او این بود که از کجا فهمیدی ؟ چون معمولا بعد از حرف زدن خیلی ها تشخیص میدهند که اصفهانی هستم اما تا به حال کسی با چند ثانیه نگاه تشخیص نداده بود. پاسخ داد چون بیشتر شناگران خوب کشور یا مشهدی هستند و یا اصفهانی #تعریف-از_خود :)))

چند دقیقه بعد گفت :ببخشید اقا من 1 رفیقی داشتم که عاشق 1 دختر اصفهانی بود اما به او دختر ندادند و رفیق ما بعد از گذشت 2 سال هنوز ناراحت است . نمیدانستم چه پاسخی باید به او بدهم . یعنی در اصل هنوز درک نکرده بودم چرا ناگهان این سوال را از من پرسید ! از او سوال کردم اهل کجاست و او اهل بهبهان استان خوزستان بود . از جنس صمیمیتش به راحتی میشد حدس زد که از خطه جنوب کشور است .

سید بود.

چند دقیقه ای بعد مجددا من را دید و گفت ببخشید من از شما به عنوان 1 دانشجوی زبده کشور!!!!!! سوال دارم . و ادامه داد شرایط آینده را چگونه ارزیابی میکنید ؟

توی آب،خشکم زد!

تا به حال هیچ غریبه ای این سوال را از من نپرسیده بود و هنگامی که دوستانم که از آنها شناختی نسبی داشتم این سوال را از من میکردند عمدتا از لزوم اصلاح فکری و فرهنگی برایشان میگفتم ؛اما این بار پرسشگر متفاوت بود !

از او پرسیدم منظورت از چگونه ارزیابی میکنید چیست ؟ و او گفت یعنی اوضاع اقتصادی برای اقشار ضعیف بهبود پیدا میکند ؟!!!

نمیدانستم از ضرورت کار فرهنگی برایش صحبت کنم یا تحلیل سیاسی اقتصادی برایش ارائه کنم ؛شاید برای اولین بار بود حسی از این جنس را تجربه میکردم

پاسخ من این بود : من اساسا انسانی خوشبین و امیدوار به آینده هستم سید . انشاءالله درست میشود

فکر میکنم جواب خوبی بود

او نیاز به تحلیل و پرحرفی کسی نداشت ؛شاید حوصله اش را هم نداشت

او نیاز به امید داشت

همه ما نیاز به امید داریم

یاد این جمله افتادم

هیچگاه امید کسی را نگیرید ، شاید آخرین چیزی باشد که برایش باقی مانده است.

امید، انگیزه جنگندگی من است.

من به آینده این خاک، #امیدوارم .