قانون سرمایه گذاری در ترکیه برای خارجیها

هدف این کشور از جذب افراد برای سرمایه گذاری در ترکیه وارد کردن ارزهای بینالمللی دلار و یورو است که دولت این کشور بتواند اقتصادش را همواره به سوی پیشرفت و موفقیت سوق دهد. در صورتی که خریدار ملک خود در جریان خرید و انتقال سند حضور نداشته باشد ، هزینه اخذ وکالت از سمت خریدار به مبلغ ۱۵۰ یورو می بایستی پرداخت گردد.

ترفند های خرید ملک در ترکیه و سرمایه گذاری در ترکیه

بد نیست بدانید میان دو کشور ترکیه و ایران توافق نامههای جلوگیری از فساد تنظیم شدهاند که باعث میشود از دوگانگی مالیاتی در این کشورها جلوگیری شود و میزان حفاظت از سرمایه افزایش پیدا کند. بلکه شما با خرید ملک با ارزش قیمتی حداقل 50 هزار دلار و کمتر از مبلغ ذکر شده، اقامت موقتی این کشور را آن هم به مدت 5 سال دریافت خواهید کرد.

تا قبل از این، با اجاره یک ملک در کشور ترکیه اقامت دو ساله به درخواستکننده اعطا میشد. از دیگر راههایی که دولت ترکیه برای سرمایهگذاری در این کشور و اخذ تابعیت آن پیشنهاد میدهد، سپردهگذاری بانکی در این کشور است.

اجاره در هر دو مورد، متاهل یا مجرد یکسان است و شاخص هزینه زندگی در دبی 72.88 است که نسبتاً بالاست. متوسط هزینه زندگی در دبی نسبتاً بالا است، زیرا یک خانواده چهارنفره به درآمد ماهانه حدود 11575 درهم (3153 دلار آمریکا) و بالاتر نیاز دارد، درحالیکه یک فرد مجرد بدون احتساب هزینهها تقریباً به 3368 درهم (917 دلار آمریکا) نیاز دارد. در ادامه به معرفی انواع این روشها خواهیم پرداخت.

همچنین این کشور برای جذب سرمایهگذاران خارجی جهت سرمایهگذاری امتیازات و امکانات ویژهای را در نظر گرفته است که در ادامه به بررسی این امکانات خواهیم پرداخت. در ادامه نیز به معرفی انواع روشهای سرمایهگذاری در این کشور خواهیم پرداخت.

در ترکیه شرایط اقتصادی همواره رو به رشد و با ثبات حاکم است که به سرمایهگذار این امکان را میدهد تا بتواند با سرمایه گذاری در ترکیه به سوددهی مناسبی دست پیدا کند. این قدم ها را با ما بردارید تا از سرمایه گذاری و خرید خانه تان تجربه فوق العاده ای را کسب بفرمایید.

به عنوان مثال، به موجب این قوانین باید برای ایجاد کسب و کار، برای بیشتر از 100 نفر اشغالزایی میشد اما بر طبق اصلاحاتی که در این سال صورت گرفت، حداقل تعداد اشتغالزایی به عدد 50 کاهش پیدا کرد.