بهترین نرم افزارهای برگزاری وبینار چیست؟

در این مقاله به صورت خیلی کوتاه لیستی از بهترین نرم افزارهای برگزاری وبینار در جهان را به شما ارائه می کنیم. با استفاده از این نرم افزارها می توانید به سادگی انواع وبینارها را برگزار کنید و کسب و کار خودتان را گسترش دهید.

Zoho Meeting
GoToWebinar
Demio
Adobe Connect
Livestorm
InEvent
BigBlueButton
WebinarJam
Riverside
EasyWebinar