امروز ١٢ شهریور

دیدم نمیشه برای هر پستی یه عنوان خاص انتخاب کنم، پس بهتره تاریخ بزنم.

دیروز تقریبا همه اش خواب بودم، گوشیمم سایلنت بود و حتی ویبره هم نمی‌زد. برای همین کلی تماس داشتم و پیام های مختلف؛ ولی خب از خواب نمیشه گذشت.

امروز صبح اولین پیامی که دریافت کردم خیلی خوب نبود، در مورد یک پروژه بود، ولی باعث نشد من متوقف بشم، شاید یجورایی منو مصمم کرد جدی تر ادامه بدم.

اومدم دفتر و خبر خاصی نبود. یکم کار کردم و بعد دیدم حال کار ندارم شروع کردم پاک کردن فیلم هایی که دیدم از روی سیستم، تقریبا ٣٠٠ گیگ شد. البته در مقابل حجم فیلم هایی که دارم چیزی نیست. یه سری فیلم دیگه هم روی اون هاردم دارم که باید همین کارو کنم.

الانم حسابی گشنمه و منتظرم غذام برسه، گفتم یه پست روزانه بنویسم.

شب هم میرم هیات یه سر، فعلا همین.

... فراموشکار ...