دوباره از دست دادم

برای دومین بار یک پروژه نسبتا بزرگ رو از دست دادم، اشتباه بزرگی بود که دیگه نباید تکرار بشه، یعنی اجازه نمی‌دم تکرار بشه.

نباید کارها رو بسپارم به دیگران، براشون اهمیتی نداره به نتیجه برسه یا نرسه، انگار هیچ تعهدی ندارند.

حالا این دو پروژه رو می سپارم به دست تقدیر، میگم خیری در انجام نشدنشون بوده، ولی این به شرط اینه که دیگه این تکرار نشه.

پول تو این شرایط اقتصادی راحت بدست نمیاد که بخوام بخاطر اشتباه و کم کاری دیگران از دستش بدم.

خیلی ناراحتم بخاطر این موضوع، ولی دیگه نمیذارم تکرار بشه.
... فراموشکار ...