نون سنگک

از امروز بگم که با یه صبحانه خوشمزه شروع کردم، صبح اول وقت نون سنگک خریدم و یه املت به سبک خودم درست کردم و زدم، نوش جونم.

و خب همون‌طور که قبلاً هم گفتم اینکه آدم صبح زود کارش رو شروع کنه باعث میشه روزش بهتر باشه، امروزم همینطوره.

حالا هم دارم یه سری تمرین های خوب برای کارم انجام میدم که قطعا به رشد کارم کمک می کنه.

خب دیگه نوشتنم نمیاد، تا بعد.

... فراموشکار ...