یک جغد شب، یک روح ناآرام، درجستجوی عدالت و میگن که یک توسعه‌دهنده وبم هستم