آموزش ساخت بازی با گیم سرویس - فضای ابری

https://www.aparat.com/v/HSfv3در این ویدیو با نحوه بارگزاری و دریافت بسته های داده در میان بازی آشنا میشویم. بدین صورت میتوانید حجم اولیه بازی خود را کاهش داده و سپس در میانه بازی با توجه به دستگاه کاربر دریافت کنید. برای ثبت بازی و استفاده از خدمات به وبسایت گیم سرویس مراجعه کنید:

www.gamesservice.ir