سعی کن به قول اون شَبِت عمل نکنی.

دقیقا 18 روز پیش، بعد از یه روز فوق العاده، توی خاکی ئه کنار خونتون توی ماشین نشسته بودیم که برای اولین بار از حِسَم بِهِت گفتم.

یادمه گفتم توی زندگیم کم پیش میاد چیزی رو از ته دل بخوام ولی هرچی رو بخوام براش با تمام جون تلاش میکنم.
یادمه گفتم چقدر حِسَم بهت شدیده و چقدر آینده ای روشن برای خودمون متصورم ..
و بهت قول دادم که عاشقت کنم ..
یهو تو از جات پریدی و گفتی : فکر میکنم الآن دیگه نباید اینجا بمونم ..!

نمیدونی چقدر از ته دلم احساس خوشبختی کردم وقتی بعد از 18 روز بهم مسیج زدی که :
-سعی کن به قول اون شبت عمل نکنی ... خیلی خوب داری عمل میکنی.

میخوام همین قدر ساده و بی آلایش بهت بگم:
زیباترین حسای زندگیم رو دارم کنارت تجربه میکنم و گفتن این جمله احتیاجی به یه متن ادبی ئه قلمبه سلمبه نداره.

ممنونم ازت #دختری_که_دست_نداد.

ثَبت بماند به وقت : 10/8/97