درباره مدیر محصول و انواع آن

اول از همه باید بدونیم هنوز درخیلی ازشرکتهای ایرانی مدیر محصول به درستی تعریف نشده.

مدیر محصول مدیر پروژه نیست.

مدیر محصول ، مدیر فنی یا مدیر بازاریابی هم نیست.

قبل از اینکه بخواهیم یک تعریف کوتاه از مدیر محصول ارایه کنیم، باید درباره چرخه توسعه محصول بیشتر بدونیم.

در یک نگاه کلی چرخه توسعه محصول پنج مرحله اصلی دارد:

1- پیدا کردن و برنامه ریزی برای فرصتهای موجود در بازار

2- طراحی و ارایه راهکار

3-ساخت و اجرای راهکارها

4-ارایه چابک به بازار

5-ارزیابی و اصلاح

در واقع مدیر محصول کسیست که در تمام این مراحل مشارکت و مدیریت فعال دارد.

موضوع مهم درباره انتخاب مدیر محصول چند وجهی بودن این نقش حیاتی و نیاز تین نقش به مهارتهای بالای ارتباطی است.

با همه این حرفها مدیر محصول باید با توجه به نوع محصول روی یک وجه تمرکز بیشتری داشته باشد.

قاعدتا زمانیکه محصول شما کاربران زیادی دارد بهتر است مدیر محصول روی مشتریان تمرکز بیشتر داشته باشد تا موضوعات فنی.

تمرکز بر روی هر یک از این ابعاد به معنی رها کردن بقیه زوایای محصول نیست بلکه نشان دهنده حرکت درست طبق خصوصیات اصلی و حیاتی محصول است.

شکل بالا چهار نشان دهنده 4 نوع اصلی مدیر محصول هست.

باید بدونیم که هیچ کدوم از این مدلها نمیتونن نسخه کاملی برای یک محصول باشن و انتخاب هر کدوم از این افراد بستگی به شرایط محصول میتونن تغییر کنن.

چهار نوع مدیر محصول
چهار نوع مدیر محصول
مزایا و معایب هر نوع مدیر محصول
مزایا و معایب هر نوع مدیر محصول
چند مثال ساده برای انواع مدیر محصول
چند مثال ساده برای انواع مدیر محصول