شانس چیست ؟

شانس چیست ؟


به طور کلی چیزی در دنیا به عنوان شانس وجود خارجی ندارد ولی ما انسان ها بعضی اوقات برای فرار از بعضی چیزها ( حس بی عرضه گی و ناموفقی درونی که داریم ) موضوعاتی را اختراع می نماییم . شانس در واقع همان چیزیست که ما انسان ها بی عرضه گی ها و کم کاری های خود را گردن آن می اندازیم .


آیا آدم خوش شانس وجود دارد ؟ جواب این سوال منفی می باشد . ما انسان ها وقتی آدم موفقی می بینیم از روی حس حسادت که مثل او موفق نیستیم به او لقب آدم خوش شانس را می دهیم و می گوییم او شانس آورده است که موفق است در واقع با این کار سعی داریم تفکر و تلاش برتر او را در راه موفقیت نادیده بگیریم