فضای سبز - چه مقدار کافی است ، و بهترین راه برای تهیه آن چیست؟

نیمی از مردم جهان اکنون در مناطق شهری زندگی می کنند که این رقابت برای منابع ایجاد می کند و سبب افزایش فشار بر فضای سبز و محدودیت آن میشود.

بسیاری از مناطق شهری هنوز در حال تجربه تخریب فعال یا حذف فضای سبز هستند. برای معکوس کردن این روند و اطمینان از فواید چندگانه فضای سبز ، باید فوراً به سمت اقدام در سطح زمین برویم

با این حال ، هیچ راهنمایی روشنی در مورد چگونگی تبدیل شواهد و مدارك مبنای فضای سبز به عمل وجود ندارد. اطلاعات کمی برای راهنمایی پزشکان فضای سبز در مورد میزان "سبز کافی" یا نحوه مدیریت و حفظ فضای سبز وجود دارد. همچنین در مورد چگونگی ارائه مزایای چندگانه فضای سبز با منابع محدود ، کمبود راهنمایی وجود ندارد.

چرا ما به فضاهای سبز احتیاج داریم

گزارش اخیر سازمان بهداشت جهانی (WHO) با هدف ارائه راهنمایی در مورد چگونگی مقابله با عدم قطعیت در تهیه چنین فضاهایی ارائه شده است.

یک پایه شواهد قابل توجهی وجود دارد که نشان می دهد فضای سبز برای ما مناسب است. فضای سبز علاوه مزایایی که از نظر جسمی و روحی برای ما دارند سبب کاهش بیماری و مرگ و میر ، استرس و چاقی - و طیف وسیعی از پیامدهای مثبت اجتماعی ، زیست محیطی و عدالت و غیره خواهند شد.

از این رو تأمین فضای سبز کافی در مناطق شهری ما بسیار مهم است. ما باید فضاهای سبز موجود را حفظ ، تقویت و ارتقا بخشیم و فضاهای جدید ایجاد کنیم.

چارچوب های مختلف سیاسی بر لزوم وجود این فضاها در شهرهای ما تأکید می کند. به عنوان مثال ، برنامه جدید شهری خواستار افزایش فضاهای عمومی ایمن ، فراگیر ، در دسترس ، سبز و با کیفیت است. برنامه 2030 توسعه پایدار تعهد می کند:

دسترسی جهانی به فضای امن ، فراگیر و در دسترس ، فضای سبز و عمومی ، به ویژه برای زنان و کودکان ، افراد مسن و افراد دارای معلولیت فراهم می کند.

حرکت به سمت عمل

گزارش WHO یک بررسی منظم از شواهد منتشر شده در مورد مداخلات فضای سبز را انجام داده است. در این بررسی ، انواع مختلف مداخله شواهد محکمی برای ارائه طیف وسیعی از پیامدهای بهداشتی ، اجتماعی و زیست محیطی دارند.

این نوع مداخلات از فضاهای سبز کوچکتر ، مانند درختان خیابانی و باغهای جامعه ، تا فضاهای بزرگتر و در هم تنیده تر ، مانند پارک ها و فضای سبز ، متغیر است. این نشانگر لزوم تفکر در فراتر از پارک شهری سنتی در هنگام بررسی چگونگی پاسخگویی به تقاضای فضای سبز در بین جمعیت در حال رشد شهری است.

یکی دیگر از یافته های این بررسی این بود که وقتی پیشرفت فیزیکی فضا با تعامل اجتماعی همراه باشد ، مداخلات فضای سبز شهری به نظر می رسد مؤثرتر باشد.

این اهمیت درک مخاطبان هدف مداخله را برجسته می کند. باید زمان و منابع کافی برای تعامل با این مخاطب اختصاص یابد. این باید هم در مراحل طراحی و هم در مراحل طراحی اتفاق بیفتد و بعد از اتمام مداخله - و ارتقا یابد


یادگیری از دیگران

گزارش WHO مطالعات موردی مداخلات فضای سبز شهری در سراسر اروپا را گردآوری کرده و درسهای متداول از اینها را مستند می کند.

این طیف وسیعی از یافته ها را کشف کرد. به عنوان مثال ، تقویت همکاری های چند رشته ای و مقطعی در طول برنامه ریزی ، اجرا و ارزیابی یک عامل کلیدی در طراحی و اجرای فضای سبز موفق است

یکی دیگر از یافته های کلیدی اهمیت درک این موضوع بود که مداخلات فضای سبز شهری سرمایه گذاری های طولانی مدت است. بنابراین آنها باید در استراتژی ها و چارچوب های توسعه محلی یکپارچه شوند - مانند برنامه های شهری ، سیاست های حمل و نقل و استراتژی های پایداری و تنوع زیستی.

نمونه ای از مداخله در فضای سبز شهری که عملکرد خوبی را نشان می دهد و به عنوان یک مطالعه موردی در گزارش WHOشناخته می شود ، جامعه کنزاسواتر گرینویج در ایرلند شمالی است. این پروژه رویکردی از پایین به بالا اتخاذ کرده و بر تعامل جامعه تأکید کرده است. یک افسر پشتیبانی تمام وقت جامعه به کار گرفته شد.

داشتن تعامل عمومی از همان ابتدا تضمین کننده نیازهای محلی بود. طرح مداخله پاسخگوی این نیازهای شناسایی شده بود.

پیوستن این درک محلی با آخرین تفکر در مورد روش های خوب منجر به طراحی مبتنی بر شواهد شد که در متن محلی مناسب برای اهداف باشد.

همچنین این پروژه به عنوان یک سرمایه گذاری بلند مدت شناخته شد. از ابتدا یک برنامه مدیریت و نگهداری 40 ساله از سرزمینهای سبز ساخته شد.

گزارش WHOنمایانگر یک گام مهم رو به جلو است. از آنجا که روندهای نگران کننده در سلامت روانی ، چاقی ، انزوا اجتماعی ، نابرابری سلامت و تخریب محیط زیست در سطح جهان رشد می کند ، یک نیاز مبرم برای اجرای راه حلهای عادلانه وجود دارد - و فضای سبز نقش اساسی در این امر دارد.

مداخلات در فضای سبز شهری می تواند مزایای سلامتی ، اجتماعی و زیست محیطی را برای همه گروه های جمعیت - به ویژه در بین گروه های پایین تر وضعیت اجتماعی اقتصادی فراهم کند. اگر وجود داشته باشد، تعداد کمی مداخله در بهداشت عمومی وجود دارد که می تواند به همه این موارد برسد.

منبع : سایت باغ ایرانی