علاقه‌مند به خواندن، نوشتن و تکرار همین پروسه در هر شرایطی. پایه‌گذار پروژۀ هفتادی https://haftadi.com