ویرگول
ورودثبت نام
Godin Farsi
Godin Farsi
خواندن ۱ دقیقه·۸ ماه پیش

ارکستر محلی

افرادی هستند که برای نواختن فلوت یا فاگوت هزینه دریافت می‌کنند. افراد بیش‌تری برای مشارکت در یک ارکستر محلی داوطلب می‌شوند. برای بسیاری، بخش تمرین و اجرا، جذاب‌ترین قسمت روزشان است.

استعاره نیرومندی است؛ چرا که به ما یاد می‌دهد، داشتن یک ارکستر محلی در زندگی‌هایمان برایمان سودآور است. ۱۹۰۰ نفری که بر روی کتاب The Carbon Almanac با یکدگیر همکاری کردند، همه داوطلب بودند و در هر زمانی که می‌توانستند، برای خلق اثری مهم و ارزشمند، با یکدیگر کار کردند.

ارتباطات دیجیتال، پیدا کردن ارکستر خود را برایتان بسیار ساده می‌سازد. حتی شروع کردن و ایجاد آن نیز آسان‌تر است.


لینک مرجع: https://seths.blog/2023/11/the-community-orchestra/

روزنوشتهست گادینهمکاریآموزشیادگیری
روزنوشته‌های ست گادین به فارسی
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید