ویرگول
ورودثبت نام
Godin Farsi
Godin Farsi
خواندن ۱ دقیقه·۴ ماه پیش

تسلیم شدن پیش فرض است

چت‌بات‌های هوشمند با چالشی قابل توجه روبه‌رو هستند. موضوعی که شامل بخش خدمات مشتری، خدمات اداری و معلمان نیز می‌شود.

اگر پرسشی برای هوش مصنوعی مطرح شود که از پاسخ آن مطمئن نباشد، باید بگوید: «مطمئن نیستم».

در ادامه می‌تواند بگوید: «می‌خواهید حدس بزنم» یا «اگر امکانش هست، اطلاعات بیشتری در اختیار من قرار دهید...».

اما با افتخار و اعتمادبه‌نفس دروغ گفتن و اطلاعات غلط دادن ارزشمند نیست.

انتظار چنین رفتاری، حتی از انسان‌ها نیز بعید است اما، به هر حال، راه خوبی برای اعتمادسازی است.


لینک مرجع: https://seths.blog/2024/03/default-to-surrender/

روزنوشتهست گادینهوش مصنوعیاطلاعاتاعتماد
روزنوشته‌های ست گادین به فارسی
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید