تغییر زمانه

مردم معمولا تصمیماتی می‌گیرند که به نفع خودشان است.

سوالی که به وجود می‌آید این است که، چه تصمیماتی و در چه بازه‌ای از زمان؟

اگر از یک دانش آموز دبیرستانی بپرسید که علاقه‌ای به سیگار کشیدن دارد و یا خیر، احتمالا جوابش مثبت است؛ اما اگر چهل سال بعد از او بپرسید که آیا تصمیم درستی بوده است که تحت تاثیر تبلیغات قرار گرفته و زمان ارزشمند خود را با بیماری عوض کند، اینبار احتمالا جواب منفی است.

زمانیکه در مورد تغییر رفتار صحبت می‌کنیم، منظورمان تغییر در بازه‌ مشخصی از زمان است. باید باور کنیم که زندگی همین فقط ده ثانیه پیش رو نیست.

اگر درک درستی از زمان داشته باشیم، بهتر می‌توانیم نتایج رشد و تغییر را احساس کنیم.

ارزشمند بودن یک ایده به زمانی که قرار است در آن اجرا شود بستگی دارد.