دقیقه آخر

اگر هر کاری که بیش‌تر از یک دقیقه زمان می‌برد را در دقیقه آخر انجام می‌دهید، یعنی پروژه خود را به‌درستی سازماندهی نمی‌کنید.

دقیقه آخر نه یک منطقه حائل و نه لحظه‌ای است برای بررسی مجددی کار خود.

دقیقه آخر تنها شصت ثانیه‌ای است برای لذت بردن و یادآوری این موضوع به خود که توانستید با موفقیت و زودتر از موعد برنامه‌ریزی کنید.


لینک مرجع: https://seths.blog/2022/09/the-last-minute-3/