«فقط آنقدرها هم خوب نیست»

ممکن است درست باشد اما بهتر است در مورد آن شفاف باشیم.

برای چه کسی آنقدرها هم خوب نیست؟

اگر می‌خواهی بگویی: «من دوستش ندارم. برای من جذاب نیست»، پس همین را باید بگویی.

از طرفی دیگر اگر به اندازه کافی تجربه و دانش دامنه داشته باشید می‌گویید: «درک می‌کنم چه چیزی برای مخاطبان تو جذاب است و از این طریق جوابی نخواهی گرفت».

اولی راحت و احتمالا چندان مفید نیست.

دومی ارزشمند اما آیا مطمئن هستید؟


لینک مرجع: https://seths.blog/2022/09/its-just-not-that-good/