مالکیت و مسئولیت‌پذیری

شما مالک اتاق پذیرایی و اتاق خواب خود هستید.

به‌خاطر همسایه‌هایمان، به فضای باز جلوی خانه خود رسیدگی می‌کنیم.

و زباله‌هایمان (از هر نوع) به همگان تعلق دارد.


لینک مرجع: https://seths.blog/2022/08/ownership-and-responsibility/