ما چطور کار می‌کنیم

در هنگام شروع یک همکاری و یا یک رابطه، همیشه بهتراست برروی لیستی از مقررات توافق کنید.

گرچه که مجبور به موافقت با همه لیست نیستید ولی در اینجا مواردی آورده شده است:

همیشه در کمتر از یک روز به ایمیل های یکدیگر جواب می‌دهیم؛ حتی شده در حدِ دو کلمه.

شما را به گروه Slack که به منظور این همکاری ساخته‌ایم دعوت می‌کنیم.

حق و حقوق شما را قبل از اینکه زمان موعودش برسد پرداخت می‌کنیم.

ما توافق می‌کنیم که همه برخوردهایمان بایکدیگر بصورت غیررسمی و پنهان باشد.

ما هیچوقت از ایرادهایی که در قراردادمان وجود دارد در جهت فریب دادن شما سوءاستفاده نکرده و در ازای آن با شفافیت و صداقت تمام سخن می‌گوییم و از شما هم همین انتظار را داریم.

اگر درمورد چیزی اطمینان نداشته باشیم از یکدیگر سوال می‌کنیم.

دِدلاین ها را از دست نمی‌دهیم.

کارها را به تعویق ننداخته و سروقت انجام می‌دهیم.

به راحتی کوتاه نمی‌آییم زیرا برنامه ریزی بد یعنی اتمام وقت.

تا آن‌جایی که می‌توانیم مشکلات پیش‌رو را پیش‌بینی می‌کنیم ولی اگرهم درنهایت خطایی رخ داد، یکدیگر را سرزنش نمی‌کنیم.

در مورد کارمان دقیق هستیم و همواره دو سوال اساسی از خودمان می‌پرسیم؛ «برای چه کسی» و «برای چه کاری؟».

از نقطه ویرگول و شکلک (ایموجی) استفاده نمی‌کنیم.

اگر مشکلی بود آن را صادقانه و واضح بیان می‌کنیم.

هزینه زیادی پرداخت کرده ولی در ازای آن انتظار بیشتر از چیزی که پرداخته‌ایم را داریم.